Rádio Piešťany

Rádio Piešťany je regionálna rozhlasová stanica, ktorá chce poslucháčov osloviť hlavne hudbou a oddychom. Hráme predovšetkým kvalitnú hudbu, preto vo vysielaní je len minimum hovoreného slova. Nechceme vysielať reklamu, iba v nevyhnutnej miere, aby sme poslucháčov zbytočne nezaťažovali. Prioritou Rádia Piešťany je oddych a relax.

Program: www.radiopiestany.sk/sk/program

Kontakt: