Slovo horoskop je odvodené z gréckeho výrazu „horoskopos“ („znamenia času“). Horoskopy majú najčastejšie formu astrologickej tabuľky alebo obrazca. Zachytávajú postavenie vesmírnych telies v súvislosti s určitým okamihom a miestom na Zemi. Čím presnejšie je určenie týchto faktorov, tým presnejšia je predpoveď.

Znamenia

Znamenie, v ktorom stojí Slnko v dobe narodenia, je hlavné slnečné znamenie. Toto znamenie predstavuje zakladné povahové rysy človeka, jeho predpoklady a potenciál.

Horoskop