Rádio Aligátor

Rádio Aligátor hrá klasický rock. 24 hodín denne len najlepšia rocková hudba pre všetky generácie.

Kontakt: