Rádio Viva

Rádio Viva, komerčné rádio pôsobiace piaty rok na slovenskom trhu, ktoré sa zameriava na dospelého poslucháča. Cieľová skupina zasahuje produktívnych, aktívnych a dynamických ľudí, ktorých zaujíma dianie okolo seba. Hrá hudbu 60-tych, 70-tych, 80-tych a 90-tych rokov.

Program: www.radioviva.sk/latest.html

Kontakt: