Rádio One

Regionálne Rádio One pokrýva prevažne Banskobystrický, Nitriansky a časť Žilinského kraj.

Kontakt: