Superádio

Superádio je lokálne rádio. Vysiela v Bratislave a okolí, hrá hlavne rockovú hudbu.

Kontakt: