Rádio Devín

Ak prehrávanie nefunguje, kliknite SEM.

Rádio Devín, programová služba dávajúca priestor umeleckým, literárno-dramatickým, umeno-vedným rozhlasovým útvarom, ako aj hudobným žánrom nekomerčného typu. Klasická hudba, jazz, alternatíva, art rock, folk, šansón, experimentálna hudba...

Program: www.rozhlas.sk/radio-devin/programova-struktura

Kontakt: